Business coaching, Coaching, Executive coaching, Life coaching

International Coaching Week Special Promotion!

Julia von Flotow

Julia von Flotow is a mindfulness executive, life and business coach and founder of the Kaizen Leadership Institute, Toronto, Canada.

www.kaizenlifecoach.com.

In honour of International Coaching Week, May 20 – 26, 2013, she’s offering a International Coaching Special Promotion.

 

International Coaching Special Promotion

 

Leave a Reply